Close

Ders Programı

 

 

 

U

AKTS

EM

511 

Optimizasyon Yöntemleri I

3

5

EM

525

Rassal Modeller                  

3

5

EM

 

Alan Seçmeli Ders

3

5

EM

 

Alan Seçmeli Ders

3

5

EM

 

Alan Seçmeli Ders

3

5

EM

 

Tamamlayıcı Seçmeli Ders(1)

3

5

EM

 

Tamamlayıcı Seçmeli Ders(1)

3

5

EM

597

Seminer

2

5

EM

599

Yüksek Lisans Tezi                                       

0

80

 

TOPLAM 90 AKTS

 

1 Tamamlayıcı seçmeli dersler EM kodlu olabileceği gibi Fen Bilimleri Enstitüsü altında yer alan diğer yüksek lisans programlarından ders alınabilir. Enstitü dışından sadece bir tamamlayıcı seçmeli ders alınabilir.

 

ZORUNLU DERSLER

EM

511

Optimizasyon Yöntemleri I                                                                               

EM

525

Rassal Modeller                                                                                                 

EM

590

Seminer ve Bilimsel Araştırma Tekniği                                                          

EM

597

Yüksek Lisans Projesi                                                                                              

EM

598

Yüksek Lisans Tezi            I                                                                                                

EM

599

Yüksek Lisans Tezi            II                                                                                                

 

 

SEÇMELİ DERSLER

EM

501

Olasılık  Kuramı ve Uygulamaları                                                                    

EM

502

İstatistik Kuramı ve Uygulamaları                                                                   

EM

512

Optimizasyon Yöntemleri II                                                                                 

EM

513

Dinamik Programlama                                                                                      

EM

514

Doğrusal Olmayan Optimizasyon                                                                   

EM

519

Yöneylem Araştırması Modelleme Uygulamaları                                        

EM

521

Sistem Benzetimi                                                                                                

EM

527

Kuyruk Sistemleri                                                                                               

EM

530

Envanter Planlama                                                                                              

EM

540

Çizelgeleme  

EM

542

Tedarik Zinciri Yönetimi                                                                                    

EM

570

Karar Analizi                                                                                                        

EM

571

İleri Mühendislik Ekonomisi                                                                            

EM

572

Çok Ölçütlü Karar Analizi                                                                                  

EM

573

Finans Mühendisliği I                                                                                        

EM

574

Finans Mühendisliği II                                                                                       

EM

575

Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi                                                                

EM

576

Zaman Serileri Analizi                                                                                        

EM

577

Yöneylem Araştırmasında Oyun Kuramı Uygulamaları                             

EM

581

Endüstri Mühendisliğinde Özel Konular

EM

582

Endüstri Mühendisliğinde Özel Konular II                                                    

 

 

 

T

U

AKTS

EM

511

Seçmeli Dersi 

3

0

5

EM

525

Seçmeli Dersi

3

0

5

EM

590

Seçmeli Dersi

3

0

5

EM

 

Seçmeli Dersi

3

0

5

EM

 

Seçmeli Dersi

3

0

5

EM

 

Seçmeli Dersi

3

0

5

EM

 

Tamamlayıcı Seçmeli Ders2

3

0

5

EM

 

Tamamlayıcı Seçmeli Ders2

3

0

5

EM

 

Tamamlayıcı Seçmeli Ders2

3

0

5

EM

 

Tamamlayıcı Seçmeli Ders2

3

0

5

EM

597

Yüksek Lisans Projesi                                     

 0

 0

40

 

Diğer Programlardan Alınabilecek Olan Tamamlayıcı Seçmeli Ders Listesi

  • ISL 501, ISL 502, ISL 503, ISL 511, ISL 514, ISL 518,  ISL 521, ISL 523, ISL 534, ISL 541, ISL 542, ISL 544, ISL 552, ISL 561, ISL 568, ISL 571, ISL 572, ISL 574, ISL 577, ISL 581, ISL 582, ISL 583, ISL 671, ISL 673, HUK 523, HUK 525,

Tamamlayıcı Seçmeli Dersler EM kodlu olabileceği gibi başka alanlarda da olabilir.

Seçmeli dersler danışman onayıyla belirlenir.