Close

Ders Programı

      T U AKTS
    Alan Seçmeli Ders 3 0 5
    Alan Seçmeli Ders 3 0 5
    Alan Seçmeli Ders 3 0 5
    Alan Seçmeli Ders 3 0 5
    Tamamlayıcı Seçmeli Ders(1) 3 0 5
    Tamamlayıcı Seçmeli Ders(1) 3 0 5
    Tamamlayıcı Seçmeli Ders(1) 3 0 5
EBM 597 Seminer 2 0 5
EBM 599 Yüksek Lisans Tezi                                        0 0 80

Diğer Programlardan Alınabilecek Olan Tamamlayıcı Seçmeli Ders Listesi

  • ISL 501, ISL 502, ISL 503, ISL 511, ISL 514, ISL 518,  ISL 521, ISL 523, ISL 534, ISL 541, ISL 542, ISL 544, ISL 552, ISL 561, ISL 568, ISL 571, ISL 572, ISL 574, ISL 577, ISL 581, ISL 582, ISL 583, ISL 671, ISL 673, HUK 523, HUK 525,

(1) Tamamlayıcı seçmeli dersler EMB kodlu olabileceği gibi Fen Bilimleri Enstitüsü altında yer alan diğer yüksek lisans programlarından ders alınabilir. Enstitü dışından sadece bir tamamlayıcı seçmeli ders alınabilir.

• Türkçe Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği yüksek lisans programındaki öğrencilerden az beş adet dersi Türkçe olarak almak ve Türkçe dilinde tez yazmak zorundadırlar.
• Alan Seçmeli Dersleri ve Tamamlayıcı Seçmeli Derslerden en az dördü belirli bir alandan seçilerek ve

Yüksek Lisans Tezi bu alanda yazılarak bir alanda uzmanlaşma sağlanabilir. Mevcut uzmanlaşma alanları aşağıda sıralanmıştır:

İşaret İşleme
Robotik ve Kontrol Sistemleri
Haberleşme
Bilgisayar Ağları
Yazılım Mühendisliği
Veri Madenciliği
Yapay Zeka

EBM 501 Olasılık Kuramı ve Uygulamaları (3-0)5
EBM 502 İstatistik Kuramı ve Uygulamaları (3-0)5
EBM 503 Optimizasyon Yöntemleri I (3-0)5 
EBM 504 Optimizasyon Yöntemleri II  (3-0)5 
EBM 510 İleri Bilgisayar Mimarileri (3-0)5
EBM 511 İleri Yazılım Mühendisliği   (3-0)5
EBM 512 Yazılım Süreçleri   (3-0)5
EBM 513 İleri Algoritmalar (3-0)5
EBM 514 Programlama Dillerinin Sözdizimi ve Anlamsallığı (3-0)5
EBM 515 İleri Veritabanı Sistemleri (3-0)5
EBM 516 Veri Madenciliği   (3-0)5
EBM 517 İleri Ağ Programlama (3-0)5
EBM 518 Bilgisayar Ağları Analizi ve Tasarımı  (3-0)5 
EBM 519 İleri İşletim Sistemleri (3-0)5
EBM 520 İleri Veritabanı Sistemleri (3-0)5
EBM 521 Hata Toleranslı Hesaplama   (3-0)5 
EBM 522 Bilgisayar Başarım Değerlendirmesi   (3-0)5 
EBM 523 Kriptografi  (3-0)5 
EBM 524 İleri Bilgisayar Grafiği (3-0)5 
EBM 525 İleri Yapay Zeka (3-0)5 
EBM 526 Örüntü Tanıma   (3-0)5 
EBM 527 Bilgisayarla Görme (3-0)5 
EBM 528 Makine Öğrenmesi   (3-0)5 
EBM 529 İleri Doğal Dil İşleme (3-0)5
EBM 530 Rassal Süreçler (3-0)5
EBM 531 İleri Sayısal İşaret İşleme (3-0)5
EBM 532 Uyarlamalı İşaret İşleme   (3-0)5 
EBM 533 Bilişim Kuramı ve Kodlama  (3-0)5 
EBM 534 Kestirim Kuramı   (3-0)5 
EBM  535 Yapay Sinir Ağları (3-0)5 
EBM  536 Bilgisayarla Ses İşleme   (3-0)5 
EBM 537 Görüntü İşleme (3-0)5
EBM 538 İzgesel Kestirim (3-0)5
EBM 540 İleSayısal İletişim (3-0)5
EBM 541 Gezgin İletişim Sistemleri (3-0)5
EBM 542 Telsiz İletişim (3-0)5
EBM 543 İletişim Ağları (3-0)5
EBM 544 Telsiz Ağlar (3-0)5
EBM 550 Doğrusal Sistem Kuramı (3-0)5
EBM 551 Robotik (3-0)5
EBM 552 Doğrusal Olmayan Denetim Sistemleri (3-0)5
EBM 532 Uyarlamalı İşaret İşleme (3-0)5
EBM 533 Bilişim Kuramı ve Kodlama (3-0)5
EBM 534 Kestirim Kuramı (3-0)5
EBM 550 Doğrusal Sistem Kuramı (3-0)5
EBM 551 Robotik (3-0)5
EBM 552 Doğrusal Olmayan Denetim Sistemleri (3-0)5
EBM 553 Gürbüz Denetim Sistemleri (3-0)5
EBM 554 Uyarlanır Denetim Sistemleri (3-0)5
EBM 560 İleri Mikrodalga Devre Tasarımı (3-0)5
EBM 562 Mikrodalga Kuvvetlendiricileri (3-0)5
EBM 580 İleri Bilgisayar Ağları (3-0)5
EBM 581 Sistem Benzetimi ve Analizi (3-0)5
EBM 582 Kuyruk Kuramı (3-0)5
EBM 583 Ağların Akış Analizi (3-0)5
EBM 584 Çizelgeleme (3-0)5
EBM 585 Karar Analiz Modelleri (3-0)5
EBM 586 Mühendislik Ekonomisi ve Finans Mühendisliğine Giriş (3-0)5
EBM 587 Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi (3-0)5
EBM 591 Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliğinde Özel Konular I (3-0)5
EBM 592 Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliğinde Özel Konular II (3-0)5
EBM 597 Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Semineri (2-0)5
EBM 599 OptimiElektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Tezi (0-0)80