Close

Yüksek Lisans

UZAKTAN EĞİTİM İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (E-mba):

http://uzem.altinbas.edu.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=14

 

 

 

 

 

 

 

 

Programın Amacı ve Hedefi

İşletme Yüksek Lisans programı, küreselleşen rekabet koşullarına uyum sağlayabilecek, alanında uzman yöneticiler yetiştirmek amacıyla hazırlanmıştır. İşletmenin temel disiplinlerine ilişkin bilgi birikimi olan, doğru karar verebilecek yetkinliğe sahip, fırsatları yakalayabilen ve krizi öncesinde fark edebilecek kadar konusuna hakim, hem teorik hem de pratik bilgileri pekiştirilecekleri bir programdır.

Üniversitemizin Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Uzaktan Eğitim İşletme (Türkçe – Tezsiz) Yüksek Lisans Programı açılarak, üniversite bünyesinde işletme alanındaki akademik çalışma ve araştırmaların geliştirilmesi ve sektörün uzman insan kaynakları ihtiyacının karşılanması hedeflenmektedir. 

Küresel iş hayatında önemli bir rol üstlenmeye başlayan Türkiye’nin ve özellikle de İstanbul’un bir küresel ticaret merkezine dönüşümü sürecinde, yönetim uzmanlarına duyulan ihtiyaç gittikçe daha da artmaktadır. Bu bağlamda, lisans mezunları arasında İşletme Yüksek Lisans (MBA) yapma talebinin son yıllarda daha da yükselmesi, bireysel yönetim yetkinliklerine duyulan ihtiyacı göstermektedir. İşletme yüksek lisans programı kapsamında bireysel yönetim yetkinliklerinin geliştirilmesinde, teorik alt yapının oluşturulmasının yanı sıra, güncel örneklere dayalı pratik uygulamaların kullanımı suretiyle olumlu fark yaratılmasına çalışılacaktır.
Günümüzde teknolojik yeniliklere bağlı olarak eğitimde yeni yaklaşımlar benimsendiğine, özellikle uzaktan eğitime ilişkin hızla geliştirilen teknolojilerin eğitimde zaman ve mekan kısıtlarını ortadan kaldırdığına tanık olmaktayız. Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde yürütmekte olduğumuz yüksek lisans programlarımızı uzaktan eğitim yolu ile daha geniş kitlelere ulaştırmak, bu sayede hem zaman ve mekan kısıtlarını ortadan kaldırarak iş dünyasının güncel ihtiyaçlarına hitap etmek, hem de farklı bölgelerden öğrencilerin eğitimlerimize erişmesine imkan tanımak amacındayız.

Uzaktan Eğitim İşletme (Türkçe-Tezsiz) Yüksek Lisans Programı’nın amacı; 

 • Küresel iş dünyasının sürekli değişen rekabet şartlarına uyum sağlayabilecek,
 • Analitik esaslara dayalı sezgisel karar verebilme yeteneğine,
 • Girişimci, yaratıcı ve yenilikçi bir yönetim yaklaşımına,
 • Etkin bireysel ve kurumsal iletişim becerisine,
 • Kişisel ve kurumsal etik ve toplumsal sorumluluk bilincine,
 • Liderlik niteliklerine,
 • Uluslararası standartlara uygun işletme yönetimi yetkinliğine

sahip bireyler olarak yetiştirmektir. 

Program kapsamında öğrenciler aşağıdaki 10 zorunlu dersi almak durumundadır.Ders içeriklerini görmek için ilgili butona tıklayınız.

1. YARIYIL

KODU

DERS ADI

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

DERS İÇERİĞİ

UEISL 502

YÖNETİMDE SAYISAL ANALİZ TEKNİKLERİ

 

UEISL 511

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

 

UEISL 511

FİNANSAL MUHASEBE

 

UEISL 561

PAZARLAMA YÖNETİMİ

 

UEISL 581

EKONOMİ

 

 

2. YARIYIL

KODU

DERS ADI

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

DERS İÇERİĞİ

UEISL 501

STRATEJİK YÖNETİM VE PLANLAMA

 

UEISL 531

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

 

UEISL 542

FİNANSAL YÖNETİM

 

UEISL 552

RİSK YÖNETİMİ

 

UEISL 583

E-TİCARET

 

Uzaktan Eğitim İşletme Yüksek Lisans (Türkçe – Tezsiz) programına devam eden öğrenciler UEISL 598 kodlu Mezuniyet Projesi’ni Sosyal Bilimler Enstitü Mezuniyet Projesi hazırlama yönergesi kapsamında tamamlamak ve başarılı olmak durumundadır. 

3. YARIYIL

KODU

DERS ADI

DERS İÇERİĞİ

UEISL 598

BİTİRME PROJESİ

Kabul Koşulları

İşletme Yüksek Lisans Programlarına kayıt olabilmek için;

 • 4 yıllık lisans derecesine sahip olmak.
 • ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) herhangi bir puan türünden (Sayısal, Sözel ve Eşit Ağırlık ) son üç yıl içerisinde en az 55 puan ve üstü almak.
  • ALES sadece tezli programlar için geçerlidir.
  • Tezsiz programlar için Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavında ALES şartı kaldırılmıştır.
  • Yeterli ALES puanına sahip olmayan aday öğrenciler "özel öğrenci" statüsünde ders alabilirler; bu kişiler ALES puan koşulunu sağladıklarında normal öğrenci kayıtları yapılır ve özel öğrenci statüsünde aldıkları dersler, programın toplam ders yükünün yarısını geçmemek koşuluyla, programa sayılır.
  • ALES taban puanına karşılık GMAT eşdeğer taban puanı ve GRE eşdeğer taban puanı sayısal puanına değerini ilgili tablodan görüntüleyebilirsiniz.
  • ALES sonuçlarını https://sonuc.osym.gov.tr/ ‘den görüntüleyebilirsiniz.
 • İngilizce programlar için ingilizce seviyesini gösteren sınav sonuc belgesini beyan etmek,
  • Yabancı Dil Sınavı (YDS) ve Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı (KPDS) : 70, TOEFL : 65 aşağıdaki yabancı dil sınavlarından bu puanın eşdeğeri bir puan veya üstü almak.
  • İngilizce programlara başvuran ve geçerli bir İngilizce sınav notu bulunmayan adaylar için Altınbaş Üniversitesi İngilizce Yeterlik Sınavından başarılı olmak. Okuma, dinleme , yazma ve konuşma bölümlerinden oluşmaktadır.

Tanıtım Videosu

Sisteme giriş yapmak için tıklayınız.

Programın Amaçları ve Hedefleri

Günümüzde bilişim teknolojileri çok gelişmiş olup, hemen hemen tüm alanlarda bilgisayar donanım ve yazılımları kullanılmaya başlanmıştır. Buna karşılık üniversitelerin lisans programlarının büyük bir kısmında, belirli bölümler hariç, bilişim teknolojileri konularında dersler ya çok azdır ya da hiç yoktur. Dolayısıyla, birçok mesleğin daha etkin biçimde sürdürülebilmesi, rekabetçi ve yenilikçi ortamların hazırlanabilmesi, en güncel bilginin kullanımı ve paylaşımı için bilişim teknolojilerinin kullanımı zorunluluk haline gelmiştir. Bilişim Teknolojileri Yüksek Lisans Programı( Tezsiz ) bilgisayar mühendisi olmayan kişilere mesleklerinde bilişim teknolojilerini kullanabilmelerine olanak sağlayacak düzeyde bilişim eğitimi sağlanması ülkemiz ekonomisine fayda sağlayacaktır. 

Enstitüsümüz bünyesinde, hemen hemen her türlü lisans mezununa yönelik olarak Bilişim Yüksek Lisans programı açılmıştır. Altınbaş Üniversitesi Bilişim Teknolojileri Yüksek Lisans Programı öğrencileri eğitimleri süresince kendi alanında temel dersler ve seçmeli alarak mesleğin önde gelen akademisyenleri ve profesyonelleriyle tanışma ve deneyimlerinden yararlanma olanağını elde ederler.
Normal tamamlama süresi 3 sömestr olan bu programda, öğrencinin eğitim-öğretim iş yükü 90 AKTS'dir ve ders planı en az 30 yerel kredilik en az 10 ders ve bir dönem projesinden oluşmaktadır. Yüksek lisans dönem proje çalışması ile kendi ilgi alanlarını geliştirirler ve kendi ilgi alanlarında derinlik kazanırlar. Öğrenciler, mezun olacakları dönem alacakları Dönem Projesi dersinde bir probleme bilişim teknolojileri ile çözüm getirerek bir jüri önünde sunarak savunacaklardır.
Program, alan dışından başvurulara açık olup, alan dışından gelen öğrencilerin ders yükü, daha önce almış oldukları eğitim göz önüne alınarak, ilgili anabilim dalı başkanının önerisi ve ENSTİTÜSÜ yönetim kurulu kararı ile yükseltilebilir.

     Program eğitsel amaçları aşağıdadır:  

 

 

 •  Bilgisayar mühendisliği ve bilgisayar bilimleri kültürünü özümsemiş olma.
 •  Çalışma alanlarının her dalında, başarılı bir kariyer için gerekli bilişim teknolojileri temeline sahip olma.
 •  Çalışma alanlarında bilişim teknolojileri uygulamalarını etkin bir şekilde kullanarak iş hayatlarında verimliliği artırma yetkinliğine sahip olma. 
 •  Bilişim uygulamalarının bireysel ve kurumsal etkileri hakkında farkındalığa sahip olma.
 •  Kişisel ve mesleki gelişimi içselleştirmiş olma. 

Programın Amaçları ve Hedefleri

Günümüzde bilişim teknolojileri çok gelişmiş olup, hemen hemen tüm alanlarda bilgisayar donanım ve yazılımları kullanılmaya başlanmıştır. Buna karşılık üniversitelerin lisans programlarının büyük bir kısmında, belirli bölümler hariç, bilişim teknolojileri konularında dersler ya çok azdır ya da hiç yoktur. Dolayısıyla, birçok mesleğin daha etkin biçimde sürdürülebilmesi, rekabetçi ve yenilikçi ortamların hazırlanabilmesi, en güncel bilginin kullanımı ve paylaşımı için bilişim teknolojilerinin kullanımı zorunluluk haline gelmiştir. Bilişim Teknolojileri Yüksek Lisans Programı( Tezsiz ) bilgisayar mühendisi olmayan kişilere mesleklerinde bilişim teknolojilerini kullanabilmelerine olanak sağlayacak düzeyde bilişim eğitimi sağlanması ülkemiz ekonomisine fayda sağlayacaktır. 

Enstitüsümüz bünyesinde, hemen hemen her türlü lisans mezununa yönelik olarak Bilişim Yüksek Lisans programı açılmıştır. Altınbaş Üniversitesi Bilişim Teknolojileri Yüksek Lisans Programı öğrencileri eğitimleri süresince kendi alanında temel dersler ve seçmeli alarak mesleğin önde gelen akademisyenleri ve profesyonelleriyle tanışma ve deneyimlerinden yararlanma olanağını elde ederler.
Normal tamamlama süresi 3 sömestr olan bu programda, öğrencinin eğitim-öğretim iş yükü 90 AKTS'dir ve ders planı en az 30 yerel kredilik en az 10 ders ve bir dönem projesinden oluşmaktadır. Yüksek lisans dönem proje çalışması ile kendi ilgi alanlarını geliştirirler ve kendi ilgi alanlarında derinlik kazanırlar. Öğrenciler, mezun olacakları dönem alacakları Dönem Projesi dersinde bir probleme bilişim teknolojileri ile çözüm getirerek bir jüri önünde sunarak savunacaklardır.
Program, alan dışından başvurulara açık olup, alan dışından gelen öğrencilerin ders yükü, daha önce almış oldukları eğitim göz önüne alınarak, ilgili anabilim dalı başkanının önerisi ve ENSTİTÜSÜ yönetim kurulu kararı ile yükseltilebilir.

     Program eğitsel amaçları aşağıdadır:  

 

 

 • Bilişim Teknolojileri Yüksek Lisans Programının amacı aşağıda belirtilen yetkinliklere sahip bilişim teknolojileri uzmanları yetiştirmektir
 • Bilgisayar mühendisliği ve bilgisayar bilimleri kültürünü özümsemiş olma.
 • Çalışma alanlarının her dalında, başarılı bir kariyer için gerekli bilişim teknolojileri temeline sahip olma.
 • Çalışma alanlarında bilişim teknolojileri uygulamalarını etkin bir şekilde kullanarak iş hayatlarında verimliliği artırma yetkinliğine sahip olma. 
 • Bilişim uygulamalarının bireysel ve kurumsal etkileri hakkında farkındalığa sahip olma.
 • Kişisel ve mesleki gelişimi içselleştirmiş olma. 

Program kapsamında öğrenciler aşağıdaki zorunlu dersleri ve bitirme projesini almak durumundadır.Ders içeriklerini görmek için ilgili butona tıklayınız.

DERS İÇERİĞİ

1. YARIYIL

KODU

DERS ADI

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

DERS İÇERİĞİ

UBT 540

İŞLETİM SİSTEMİ VE UYGULAMALARI

 

UBT 550

BİLGİSAYAR AĞLARI

 

UBT 544

YAPAY ZEKA VE UYGULAMALARI

 

UBT 542

VERİTABANI SISTEMLERİ

 
 

SEÇMELİ DERSLER

   

 

1. YARIYIL SEÇMELİ DERSLER

KODU

DERS ADI

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

DERS İÇERİĞİ

UBT 503

JAVA İLE UYGULAMA GELİŞTİRME 

 

UBT 510

VERİ YAPILARI VE ALGORİTMALAR

 

UBT 581

BİLİŞİM SİSTEMLERİ ANALİZİ VE TASARIMI

 

UBT 585

ÇOKLU ORTAM TEKNİKLERİ VE UYGULAMALARI

 

UBT 575

ÜRETİM BİLGİ SİSTEMLERİ

 

 

2. YARIYIL

KODU

DERS ADI

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

DERS İÇERİĞİ

UBT530

BİLGİSAYAR ORGANİZASYONU 

 

UBT 582

VERİ AMBARLAMA VE MADENCİLİĞİ

 

UBT 583

İNSAN BİLGİSAYAR ETKİLEŞİMİ

 

UBT 520

İNTERNET VE WEB PROGRAMLAMA

 

UBT 560

YAZILIM MUHENDİSLİĞİ

 

 

3. YARIYIL/4. YARIYIL

KODU

DERS ADI

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

DERS İÇERİĞİ

UBT598

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DÖNEM PROJESİ

 

Program Yeterlilikleri

Program yeterlilikleri aşağıdadır: 

 

 • Bilgisayar bilimleri ve mühendisliği alt yapısına sahip olma.
 • Bilgisayar bilimleri ve mühendislik uygulamaları için gerekli olan araçları ve teknikleri kullanabilme becerisi.
 • Bilgisayar programı geliştirme ve temel yazılım mühendisliği bilgi ve yetkinliklerine sahip olma.
 • Veri yapılarını anlama ve algoritma geliştirme temel bilgisi.
 • İşletim sistemlerinin içyapısını anlama ve sistem programları geliştirme temel bilgisi.
 • Bilgisayar organizasyonu, tasarımı ve mimarileri temel bilgisi.
 • Bilgisayar ağları ve ağ güvenliği temel bilgisi.
 • Veri madenciliği, veri analizi, makine öğrenmesi ve yapay zekâ konuları temel bilgisi.
 • İş ortamındaki bilişim teknolojileri ihtiyaçlarını saptama, tanımlama ve çözme becerisi.
 • Bilişim teknolojileri yetkinliklerini mesleki sorumluluklar ve etik kuralları çerçevesinde kullanımı.

Tanıtım Videosu

Sisteme giriş yapmak için tıklayınız.