Close

Amacımız

Günümüz dünyasında değişimin bir seçenek değil bir zorunluluk olduğunun bilincinde olan, istihdam edilebilirlik ve sürdürülebilir büyüme için yeni düşüncelere ve becerilere yatırım yapmanın gerekliliğini kavramış insan kaynağının; bilgi, beceri ve yetkinliklerinin günümüzün ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilmesi ve sürekli güncel tutulmasının sağlanmasıdır.

 Bu amaç doğrultusunda başta içinde yer aldığımız bölgeden başlayarak, Üniversitemizin sahip olduğu uzmanlığı ve birikimi halkımızla, her düzeyden iş dünyası çalışanıyla, kamu kurumları ve yerel yönetimlerle buluşturmak öncelikli hedefimizdir.

Yaşam hepimizin kaçınılmaz bir şekilde içinde yer aldığı bir süreçtir. Bu süreci en verimli şekilde değerlendirmek ve anlamlı hale getirmek, öğrenmeyi yaşamın tamamına yaymakla mümkündür.